Աշխատանքների ամփոփում

ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

ՎԵՐՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԻ/ԱՄԻՍ  Հայ    Անգլ

Կենտրոնի գործունեության ծրագիր 
 
2013  հայ անգլ 
Կենտրոնի գործունեության ծրագիր 
 
2014 հայ անգլ


       ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎԵՐՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԱՐԻ/ԱՄԻՍ  Հայ     Անգլ  
Հաշվետվություն 2008/Հոկտեմբեր-Դեկտեմբեր հայ
 անգլ 
 
Հաշվետվություն 2009/Հունվար-Դեկտեմբեր հայ  
 անգլ 
 
Հաշվետվություն 2010/Հունվար-Դեկտեմբեր հայ
 անգլ 
 
Հաշվետվություն 2011/Հունվար-Դեկտեմբեր հայ
 անգլ 
 
Հաշվետվություն 2012/Հուվար-Դեկտեմբեր հայ անգ
Հաշվետվություն 2013/Հուվար - Մարտ հայ անգ
Հաշվետվություն 2013/Մայիս-Հուլիս հայ անգ
Հաշվետվություն 2013/Սեպտեմբեր-Դեկտեմբեր հայ անգ