Օրենսդրության գնահատում
Բնապահպանական ոլորտի նորարարական ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ 2013-02-28 Բնապահպանական ոլորտի նորարարական ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
Տեղեկատվություն իրավական ակտի վերաբերյալ                  
Իրավական ակտի անվանումը Բնապահպանական ոլորտի նորարարական ֆինանսատնտեսական մեխանիզմների ստեղծման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
Մշակող մարմին  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Ընդունող մարմին ՀՀ Կառավարություն
Կարծիքները ներկայացնել մինչև  -
Էլ. փոստ  -
Այլ տեղեկատվություն նախագիծը չի ընդունվել
 Տեղեկատվություն հանրային լսումների վերաբերյալ  
Ամսաթիվ  -
ԷԻԳԿ դիտողություններ և առաջարկներ   ներբեռնել
Այլ դիտողություններ և առաջարկներ  -
Արդյունքներ   -

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: