Գործընկերներ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 

ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ
Հասցե ԵՊՀ, Ալեք Մանուկյան 1
Հեռ. Դեկանատ` (+374 10) 55-67-78
Էլ. փոստ  biology@ysu.am

 
ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Հասցե ԵՊՀ, Ալեք Մանուկյան 1,
Հեռ. Դեկանատ`  (+374 10) 552593
Էլ. փոստ   geo@ysu.am

ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ
Հասցե ԵՊՀ, Ալեք Մանուկյան 1,
Հեռ. Դեկանատ`  (+374 10) 57-06-79 
Էլ. փոստ  chemistry@ysu.am

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ 

ՀՀ Ազգային Ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի հանձնաժողով
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, 0095, Մարշալ Բաղրամյան 19
Հեռ. (+374 10) 513656
Էլ. փոստ  agriculture@parliament.am 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Հասցե ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարության 3-րդ տուն
Հեռ. Քարտուղարություն` (+374 10) 54 08 57
Էլ. փոստ  nalaverdyan@mnp.am

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
Հասցե  ՀՀ, ք.Երևան, 0025, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարության 2-րդ տուն
Հեռ. (+374 10) 521964
Էլ. փոստ  minenergy@minenergy.am

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
Հասցե  ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական  3-րդ տուն
Հեռ. (+374 10) 52-46-41
Էլ. փոստ  agro@minagro.am

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Բնության պահպանության համաշխարհային միության
Էկոլոգիական իրավունքի ակադեմիա

Հասցե 57 Louis-Pasteur, Ottawa, ON K1N 6N5, Canada
Հեռ. 1613 562-5800 x3260
Էլ. փոստ iucnael@uottawa.ca

ՄԱԿ, ԵՏՀ, Օրհուսի կոնվենցիայի քարտուղարություն
Հասցե  ՄԱԿ-ի գրասենյակ, Խաղաղության փ. 10,1211, Ժնև 10, Շվեյցարիա 
Հեռ. + 41 22 917 2682 / 917 2650
Էլ. փոստ  public.participation@unece.org

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կայուն ջրային միջավայր ՀԿ  
Հասցե  Չոլախյան փ., 38  տուն, 0037, Երևան, ՀՀ
Հեռ.  (+374 10)  209 603
Էլ. փոստ  cwp_armenia@yahoo.com

Սոցիալ-էկոլոգիական ասոցիացի ՀԿ
Հասցե 0031 Երևան, Լուկաշինի փ., 2-րդ շենք, 31 բն.
Հեռ. (+374 10)  347418
Էլ. փոստ  sea_nature@mail.ru

Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ՀԿ
Հասցե  Խանջյան 33, բն. 18
Հեռ. (+374 10) 536419
Էլ. փոստ  ashd.Armenia@yahoo.com  

Հայաստանի Էկոտուրիզմի Ասոցացիա ՀԿ
Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2, բն 22
Հեռ. (+37410)278728 
Էլ. փոստ zhanna@netsys.am 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՈԼՈՐՏ  

Դինո Գոլդ Մայնինգ  ՓԲԸ
Հասցե   Գործարանային փ. 4, Կապան, ՀՀ
Հեռ.  (+374) 285 59000
Էլ. փոստ  hasmik.mkrtumyan@dundeeprecious.com

«Վալլեքս» Խմբի ընկերություններ
Հասցե    Խանջյան փ.19, ք. Երևան,ՀՀ
Հեռ.  (+37410) 51-08-88 
Էլ. փոստ  pr@vallex.com