Դատական ակտեր
ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱԿՏԵՐ

ԹՐԱՆՍՓԱՐԵՆՍԻ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ, ՀԵԼՍԻՆԿՅԱՆՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՍԱՄԲԼԵԱՅԻ ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ ՀԿ, ԷԿՈԴԱՐԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԿ ԸՆԴ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻև ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԴ/3275/05/09 - 2010/03/24 - Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ
Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա, 9-րդ հոդված 2-րդ մաս
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք, 3-րդ հոդված 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ. ԲԵՏԱՏՈՆ ՍՊԸ

ՎԴ3/0379/05/08 - 2009/01/26- Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ 
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք, 42-րդ հոդված
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, 60.1-րդ հոդված

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ. ԳԵՎՈՐԳ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ
ՎԴ3/0334/05/08 - 2008/11/11- Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք, 306-րդ հոդված

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆՆ ԸՆԴ. ՁԻԹՀԱՆՔՈՎԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆԻ

ՎԴ5/0218/05/08 - 2008/10/24- Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ Հողային օրենսգիրք, 13-րդ հոդված
ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգիրք, 4-րդ հոդված

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ. ՎԱՀԵ ԱՎԱԳՅԱՆԻ

ՎԴ3/0125/05/08 - 2008/08/06 - Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ անտառային օրենսգրքի 59-րդ, 60-րդ հոդվածներ

ՀՀ ԿԱ ՀՊԾ ՀԱՆՔԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ՈՀՏ ԸՆԴ. ԼՑՈՆ  ՍՊԸ

ՎԴ3/0096/05/08 - 2008/04/30 - Վարաչական դատարան
Հայերեն տեքստ
Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգիրք, 11-րդ, 12-րդ հոդվածներ

ՖԼԱՄԻՆԳՈ-ԱՐՏ ԼՈՂԱՓ ՍՊԸ-Ն, ԱՆԱՀԻՏ ԹԱՐԽԱՆՅԱՆՆ ԸՆԴ. ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԴ/3281/05/11 - 2011/11/28 - Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենք, 26-րդ հոդված

ԹՌՉՆԱՍԵՐՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԿ-Ն ԵՎ ԷԿՈԴԱՐ ՀԿ-Ն  ԸՆԴ. ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԴ/2209/05/11 - 2012/04/10 - Վարչական դատարան 
Հայերեն տեքստ
Շրջակա միջավայրի վար ազդեցության փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք 4-րդ, 12-րդ հոդվածներ
Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա, 6-րդ հոդված  

 ՀՀ ԲՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ 
ՎԴ3/0133/05/11 - 2011/06/28 - Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ 
ՀՀ ջրային օրենսգրքի 34-րդ, 37-րդ հոդվածներ  

ԱԶԱՏԵԿԳՈԼԴ ՓԲԸ-Ն ԸՆԴ. ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԴ/1678/05/11 - 2012/03/12 - Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ
Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակովուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) ՀՀօրենք

ՍԻՓԱՆ-1 ՍՊԸ-Ն ԸՆԴ ՀՀ ԷՐԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԴ/3666/05/10 - 2011/07/01 - Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ 
Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակովուսումնասիրության և արդյունահանման համար տրամադրելու (կոնցեսիայի) ՀՀօրենք 10-րդ, 35-րդ հոդված

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊՏ ԸՆԴ. ՄԱՆՎԵԼ ՍԱՐՈՅԱՆԻ 

ՎԴ6/0005/05/10 - 2010/11/24 - Վարչական դատարան
Հայերեն տեքստ
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք, 4-րդ հոդված

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: