Օրենսդրության գնահատում
Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիր 2014-03-17 Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիր
Տեղեկատվություն իրավական ակտի վերաբերյալ                  
Իրավական ակտի անվանումը Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարությունը և գործողությունների ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ
Մշակող մարմին  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Ընդունող մարմին ՀՀ Կառավարություն
Կարծիքները ներկայացնել մինչև  -
Էլ. փոստ  aidaisk@arminco.com
Այլ տեղեկատվություն նախագիծը մշակման փուլում է
 Տեղեկատվություն հանրային լսումների վերաբերյալ  
Ամսաթիվ  17.03.2014
ԷԻԳԿ դիտողություններ և առաջարկներ   ներբեռնել
Այլ դիտողություններ և առաջարկներ  -
Արդյունքներ   արձանագրություն
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: