ԱՄՆ Էկոլոգիական օրենսդրություն
ԱՄՆ շրջակա միջավայրի պահպանության օրենսդրություն 2013-08-03 ԱՄՆ շրջակա միջավայրի պահպանության օրենսդրություն
Սույն բաժնում  տեղ է գտել ԱՄՆ շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ֆեդերալ օրենսդրությունն անգլերեն լեզվով: Ներկայացված են նաև ակտերի համառոտագրերը, որոնք մշակել է ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի պահպանության գործակալությունը և հղումներ համապատասխան ակտով կարգավորվող հարաբերությունների կառավարման մարմիններին: 

Շրջակա միջավայրի պահպանության ազգային քաղաքականության ակտ

Ակտի համառոտագիր

Հղում կառավարման մարմնին

Համապարփակ էկոլոգիական արձագանքման, փոխհատուցման և պատասխանատվության մասին ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Գործադիր կարգադրագիր 12898 Ազգային փոքրամասնությունների և ցածր վճարունակություն ունեցող բնակչության շրջանում էկոլոգիական արդարության ապահովման ուղղված Ֆեդերալ գործողությունների մասին 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Գործադիր կարգադրագիր  13045 Շրջակա միջավայրի որակով պայմանավորված առողջության և անվտանգության ռիսկերից երեխաների պաշտպանության

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին


Ռեսուրսների պահպանության և վերականգման մասին ակտ 

Հղում կառավարման մարմնին

Խմելու մաքուր ջրի մասին ակտ  

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին 

Առափնյա շրջանների պահպանության մասին ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինՄաքուր մթոնոլրտային օդի մասին ակտ


Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Աղմուկի վերահսկման մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Անհետացման եզրին գտնվող տեսակների մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինԾովային միջավայրի և դրա սրբավայրերի դրա  պահպանության, հետազոտության  մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինԱղտոտման կանխարգելման մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինԷներգետիկ քաղաքականության մասին ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինԷներգետիկ անկախության և անվտանգության մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Գործադիր կարգադրագիր  13211  էներգիայի մատակարարմանը, բաշխմանը և օգտագործման վրա էականորեն ազդող կարգավորումների մասին

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Ատոմային էներգիայի մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Ռադիոակտիվ թափոնների քաղաքականության մասին ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Նավթի աղտոտման մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Թունավոր նյութերի վերահսկման մասին ակտ

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինՔիմիական անվտանության մասին տեղեկատվության, ձեռնարկության անվտանգության և վառելիքի կարգավորված արտանետման մասին ակտ
 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինԱրտակարգ իրավիճակների պլանավորման և համայնքի իրազեկման մասին ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Սննդի, թմրանյութերի և կոսմետիկ միջոցների մասին ֆեդերալ ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնինԱշխատանքային անվտանգության և առողջության մասին ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին

Ազգային տեխնոլոգիաների վերափոխման և զարգացման մասին ակտ 

Ակտի համառոտագիր 

Հղում կառավարման մարմնին
Բաժինը ստեղծվել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի և Ամերիկյան Խորհուրդների Իրավական հաստատությունների մասնագետների վերապատրաստման ծրագրի շրջանակում:

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: