Աշխատակազմ
Կենտրոնի գիտաշխատող ԼԱՈՒՐԱ ՏԻԳՐԱՆԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆՑ Կենտրոնի գիտաշխատող ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Լաուրա Պետրոսյանցը 2012 թվականից աշխատում է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական Կենտրոնում` որպես կրտսեր գիտաշխատող:
2013 թվականից Լ. Պետրոսյանցը Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ է:

Լաուրա Պետրոսյանցի գիտական հետաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է` 

- Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորման հիմանխնդիրները, 
- Օտարերկրյա տարրի նյութական իրավունքների քաղաքացիադատավարական պաշտպանությունը, 
- Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրավական կարգավորում:

Կենտրոնի կրտսեր գիտաշխատող Լաուրա Պետրոսյանցն ակտիվորեն մասնակցում է "Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն" հասարակական կազմակերպության գործունեությանը: Նա ներգրավված է իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի գործունեության մեջ և հանդիսանում է ՀՀ իրավաբանների միության անդամ:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  • Էկոլոգիական տեղեկատվության մերժման հիմքեր. համեմատաիրավական վերլուծություն  
  • "Օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերի քննությունը քաղաքացիական դատավարությունում"
  • Կտակի տեսակները և ազատությունը 
  • Հետկանչելի և անհետկանչելի օֆերտա    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ

Երկուշաբթի-Ուրբաթ 10:00-18:00

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հասցե., Ալեք Մանուկյան 1,  ԵՊՀ, իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 լսարան:  
Էլ փոստlaurapetrossiantz@gmail.com  

Հեռ., (+37410)559602

ՌԵԶՈՒՄԵ 

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: