Հետազոտություն
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՄՊԼԵՄԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 2013.06.07 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՄՊԼԵՄԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնը մշակել է ՀՀ շրջակա միջավայրի ...
Զեկույց IUCN AEL հանդեսի համար 2013.06.04 Զեկույց IUCN AEL հանդեսի համար ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից պատրաստված զեկույցը տպագրվել է Բնության ...
Միջբուհական ուսանողական գիտաժողով Թափոնների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 2012.12.06 Միջբուհական ուսանողական գիտաժողով Թափոնների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից կազմակերպվող ...
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2012.01.01 ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀՀ անտառային օրենսդրության ուղեցույցը առաջին փորձն է համալիր ձևով ...
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ 2011.12.03 ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ Կայքի այս հատվածում Դուք կարող եք ծանոթանալ էկո-իրավունքի կենտրոնի անցկացրած գիտաժողովի նյութերի համառոտ ...
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: