Դասընթացներ
Հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրական նորմերը 2013.11.21 Հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրական նորմերը Իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում նոյեմբերի 21-ին ...
Քննարկում Հողային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում և ԱՄՆ-ում թեմայով 2013.09.05 Քննարկում Հողային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում և ԱՄՆ-ում թեմայով ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի և Ամերիկյան խորհուրդների իրավաբան մասնագետների վերապատրաստման ծրագրի ...
Դասախոսություն Լյուիս ընդ Կլարկ իրավաբանական դրպրոցի էկոլոգիական իրավունքի ծրագրի և Օրեգոն նահանգում լոբբիզմի և խորհրդատվության վերաբերյալ 2013.09.04 Դասախոսություն Լյուիս ընդ Կլարկ իրավաբանական դրպրոցի էկոլոգիական իրավունքի ծրագրի և Օրեգոն նահանգում լոբբիզմի և խորհրդատվության վերաբերյալ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնն ուսումնական տարին սկսեց հետաքրքիր դասախոսությամբ, որը ...
Շրջակա միջավայրի աղտոտման համալիր կանխարգելման և հսկման կարգավորումը Հայաստանում թեմայով դասախոսություն 2013.04.12 Շրջակա միջավայրի աղտոտման համալիր կանխարգելման և հսկման կարգավորումը Հայաստանում թեմայով դասախոսություն             ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնը ...
ՀՀ կենսաբազմազանություն. հիմնախնդիրներ և լուծման ուղիներ 2012.12.11 ՀՀ կենսաբազմազանություն. հիմնախնդիրներ և լուծման ուղիներ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ- Էկո-իրավունքի կենտրոնը Հայաստանի վայրի բնության համաշխարհային հիմնադրամի ...
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: