Նորություններ
ՀՀ բնական և մշակութային ժառանգություն 2012.11.06 ՀՀ բնական և մշակութային ժառանգություն ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ- Էկո-իրավունքի կենտրոնը ԵՊՀ ուսանողների համար կազմակերպել էր ՀՀ բնական և ...
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ 2012.08.28 Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԼՍՄԱՆ ԱԿՆԱՐԿ - Էկո-իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում տեղի ունեցավ Բնության հատուկ պահպանվող ...