Նորություններ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՄՊԼԵՄԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 2013.06.07 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՄՊԼԵՄԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնը մշակել է ՀՀ շրջակա միջավայրի ...
Զեկույց IUCN AEL հանդեսի համար 2013.06.04 Զեկույց IUCN AEL հանդեսի համար ԵՊՀ Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի կողմից պատրաստված զեկույցը տպագրվել է Բնության ...
Կենտրոնի պարբերական-2013, հունվար-ապրիլ 2013.04.30 Կենտրոնի պարբերական-2013, հունվար-ապրիլ I. ՀՀ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 1.1 Մշակվել է “Բնապահպանական ոլորտի նորարարական ֆինանսատնտեսական ...
Շրջակա միջավայրի աղտոտման համալիր կանխարգելման և հսկման կարգավորումը Հայաստանում թեմայով դասախոսություն 2013.04.12 Շրջակա միջավայրի աղտոտման համալիր կանխարգելման և հսկման կարգավորումը Հայաստանում թեմայով դասախոսություն             ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնը ...