Նորություններ
Զեկույցներ 2013.12.20 Զեկույցներ Շուշանիկ Ղուկասյան (ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակ., մագիստրատուրա 2-րդ կուրս)"Կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային ...
Զեկույցներ 2013.12.05 Զեկույցներ Սաթենիկ Դարբինյան (ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակ. 4-րդ կուրս) «ԳՄՕ-ների գործածությունը սննդում և հասարակության ...
Հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրական նորմերը 2013.11.21 Հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրական նորմերը Իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում նոյեմբերի 21-ին ...
Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 3-րդ քննարկում 2013.11.14 Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 3-րդ քննարկում ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիականիրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում սույն թվականի նոյեմբերի ...
Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 2-րդ քննարկում 2013.10.21 Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցի նախագծի 2-րդ քննարկում <<Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղելատվության մատչելիության որոշումների ընդունման գործընթացին ...
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: