Նորություններ
ՀՀ-ում Օրհուսի կոնվենցիայի ազգային համակարգող Աիդա Իսկոյան 2014.02.18 ՀՀ-ում Օրհուսի կոնվենցիայի ազգային համակարգող Աիդա Իսկոյան Հարցազրույցը կարող եք դտել այցելելով հետևյալ ...
Կենտրոնի պարբերական-2013, մայիս-դեկտեմբեր 2013.12.26 Կենտրոնի պարբերական-2013, մայիս-դեկտեմբեր ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ I. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 1.1 Մշակվել է §Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության ...