Դատական ակտեր
ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

ԷԿՈԴԱՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԿ ԸՆԴ  ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ և ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՎԴ/3275/05/09 - 2011/04/01 - ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատ
Հայերեն տեքստ
ՀՀ սահամանդրություն, 18-րդ հոդված 
Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա, 9-րդ հոդված 2-րդ մաս
ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք, 3-րդ հոդված  

Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք, 15-րդ հոդված 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՖԵՐՈՍՊԼԱՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆ

3-1021/ՏԴ - 2007/08/01 - ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատ 
Հայերեն տեքստ
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին ՀՀ օրենք, 12-րդ հոդված 
Բնապահպանական եվ բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենք, 7-րդ հոդված

ՀՀ ԲՆ ՇԱԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ.  ԻՇԽԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ 

ՎԴ4/0166/05/08 - 2009/03/16 -Վարչական դատարան 
Հայերեն տեքստ
ՀՀ ջրային օրենսգիրք, 21-րդ, 22-րդ հոդվածներ
Բնապահպանական եվ բնօգտագործման վճարների մասին ՀՀ օրենք, 11-րդ հոդված 

 


ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: