Դատական ակտեր
ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱԿՏԵՐ

ՍԵՎԱԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆՆ ԸՆԴ. ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ ՓԲԸ, ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԾԻԳ ՊՀ
ԵՔԴ/1069/02/08 - 2010/04/23 - Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ ջրային օրենսգիրք, 21-րդ, 22-րդ հոդվածներ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 14-րդ, 17-րդ և 1058-րդ հոդվածներ  

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ  ՀԱՍՍԱՆ ԱՀՄԱԴԻ ԱՍՂԱՐ ԶԱԴԵՀ ԱԼԱՄԴԱՐԻ

ՀՔԴ2/0044/02/08 - 2009/06/04- Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան
Հայերեն տեքստ
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական եվ բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք,  2-րդ, 8-րդ հոդվածներ
Կենդանական աշխարհի մասին ՀՀ օրենք, 23-րդ հոդված
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 1072-րդ, 1289-րդ հոդվածներ 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ.ԼԱՎԱՆԴԱ ՍԻԹԻ ՍՊԸ

ԳԴ4/0166/02/11- 2012/03/14 - Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան 
Հայերեն տեքստ
ՀՀ Անտառային օրենսգրքի 44-րդ հոդված
ՀՀ Հողային օրենսգրքի 73-րդ հոդված

ԱՐՄԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆՆ, ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ ԵՎ ԱՅԼՈՔ ԸՆԴ. ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ ՖԲԸ

ՍԴ/0799/02/10 - 2012/02/02 - Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան 
Հայերեն տեքստ
Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացում  հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս

 


ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: