Դատական ակտեր
ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱԿՏԵՐ

ԱՐՄԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ԱՇՈՏ ԲԱԼԱՅԱՆ, ԲՈՐԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ ԵՎ ԱՅԼՈՔ ԸՆԴ. ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ ՓԲԸ

ՍԴ/0799/02/10 - 2011/03/24 - Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ 
Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացում  հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին կոնվենցիա, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ. ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ
ԼԴ1/0124/02/08 - 2009/02/06 - Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ Անտառային օրենսգիրք, 60-րդ հոդված 
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴ.  ՍԱՐԳԻՍ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ԼԴ/0641/02/11 – 2011/12/19 - Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ Անտառային օրենսգիրք, 60-րդ հոդված 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 17-րդ, 1058-րդ հոդված 

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՆԴ. ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ, ԱՐՏԱՇԵՍ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԻ
ԼԴ/1019/02/09- 2010-07-01- Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ 
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված  
ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, 231-րդ հոդված  

ՀՀ ԲՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
ԲԱԺԻՆՆ ԸՆԴ. ԳԱՐԻԿ ՕՐԴԻՆՅԱՆԻ
ՏԴ/0126/02/08 - 2008-10-23 - Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք, 4-րդ հոդված
ՀՀ անտառային օրենսգիրք, 60-րդ, 61-րդ հոդվածներ

ՀՀ ԲՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆ ԸՆԴՄՀԵՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ
ՏԴ/0129/02/08- 2008-10-21 - Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ Անտառային օրենսգիրք, 60-րդ հոդված 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 17-րդ, 1058-րդ հոդվածներ

ՀՀ ԲՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԻՆՆ  ԸՆԴ.  ՄՈՒՇԵՂ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ
ՏԴ/0127/02/08- 2008-10-23- Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ անտառային օրենսգիրք, 60-րդ, 61-րդ հոդվածներ 
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք, 8-րդ հոդված

ՀՀ ԲՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՆԴԱՐՓԻ ՌԵՍՏՈՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՏՆՕՐԵՆ ԱՐՄԵՆ ԲԱԴԻՐՅԱՆԻՑ

ՏԴ1/0458/02/10- 2011-02-10- Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ

ՀՀ հողային օրենսգիրք 36-րդ հոդված
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք, 11-րդ հոդված


ՀԱՅԿԱՍԱՐ ԱՆՏՈՆՅԱՆՆ ԸՆԴ. ԱԽՈՒՐՅԱ-ԱՐԱՔՍ-ՋՐԱՌ ՓԲԸ 
ԱՐԴ/0544/02/11- 2012-01-20- Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ ջրային օրենսգիրք, 60-րդ հոդված

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԸՆԴ.  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՇԽԱՆՅԱՆԻ
ԼԴ/0643/02/11- 2011/12/19-  Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
ՀՀ անտառային օրենսգիրք, 60-րդ, 61-րդ հոդվածներ
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 1058-րդ հոդված 


ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՆԴՀԱՄԼԵՏ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԱՐՏԱՇԵՍ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ԼԴ/1016/02/09-2010-07-01-Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան
Հայերեն տեքստ
Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին ՀՀ օրենք, 4-րդ հոդված

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: