Հետազոտություն
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 2015-04-07 ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

«Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության» Ուղեցույցը մշակվել և հրատարակվել է «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից` որպես «Հզորությունների ստեղծում ՀԿ-ների համար` շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացին արդյունավետ մասնակցության համար` համապատասխան գործիքների մշակման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման միջոցով» ծրագրի բաղադրիչ: Ծրագիրն իրականացվում է «Բնապահպանական կառավարման հզորացում ոչ-կառավարական կազմակերպությունների (ՈԿԿ) կարողությունների զարգացման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության (ԵՄ) կողմից, իրականացվում է ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի (ՄԱԶԾ) ԳԷՀ Փոքր դրամաշնորհների ծրագրի միջոցով:

 

 

Ուրախ ենք Ձեզ ներկայացնելու Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության¦ Ուղեցույցը, որն առաջին փորձն է մեկ աղբյուրում միավորելու էկոլոգիական օրենսդրության մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության իրավական և մեթոդական մոտեցումները: 

«Շրջակա միջավայրին վերաբերող իրավական ակտերի մշակման գործընթացին հասարակության մասնակցության» Ուղեցույցը մշակվել է շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշում կայացնողների և նշված ոլորտի քաղաքացիական հասարակության շրջանակում անցկացված ուսումնասիրության արդյունքների, գործող ազգային օրենսդրության և պրակտիկայի, ինչպես նաև Օրհուսի կոնվենցիայի տարբեր մարմինների  կողմից ընդունված փաստաթղթերի համեմատական վերլուծության հիման վրա:

Ուղեցույցը հնարավորինս մատչելի կերպով բովանդակում է անհրաժեշտ իրավական գիտելիքների և հմտությունների ամբողջություն, որոնք կարևոր են իրավական ակտերի մշակման և ընդունման գործընթացին իրազեկված և արդյունավետ մասնակցելու համար: Այն նախատեսված է քաղաքացիական հասարակության անդամների, որոշում ընդունողների, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպանությամբ հետքրքրվողների համար:

Ուղեցույցն ունի նաև մեթոդական նշանակություն, և կարող է օգտագործվել հասարակության տարբեր խմբերի շրջանում դասընթացներ անցկացնելու համար

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: