Հանրային լսումներ
Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ազգային  ծրագիր փաստաթղթի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկում 2014-03-17 Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ազգային ծրագիր փաստաթղթի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկում

<<Հանրային քննարկումների կազմակերպման և իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության 25.03.2010 թ. N 296-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2014 թվականի մարտի 17-ին ժամը 14:00-ին Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի <<Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնում>> տեղի կունենա ՀՀ բնապահպանության նախարարության <<Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի կողմից ներկայացված <<Հայաստանի Հանրապետության բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացման ռազմավարություն և գործողությունների ազգային  ծրագիր>> փաստաթղթի նախագծի վերաբերյալ հանրային քննարկում:

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՕՐԱԿԱՐԳ 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: