Պարբերական
Կենտրոնի պարբերական-2013, մայիս-դեկտեմբեր Կենտրոնի պարբերական-2013, մայիս-դեկտեմբեր

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

I. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.1 Մշակվել է §Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին կից հասարակական խորհրդի ստեղծման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին¦ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

1.2 Մշակվել է Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 4-րդ ազգային զեկույցը

II. ԷԿՈ-ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 Դասախոսություն ԱՄՆ Լյուիս ընդ Կլարկ իրավաբանական դպրոցի էկոլոգիական իրավունքի ծրագրի և Օրեգոն նահանգում լոբբիզմի և խորհրդատվության վերաբերյալ

2.2  Քննարկում «Հողային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրպետությունում և ԱՄՆ-ում» թեմայով

2.3 Սեմինար-քննարկում «Կարողությունների հզորացում` ԱԱ դիրեկտիվի լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների տեղեկատու փաստաթղթերի վերաբերյալ, պոչամբարների և լցակույտերի կառավարում հանքարդյունաբերության ոլորտում» թեմայով

2.4 Սեմինար-քննարկում «Ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաներ և էներգաարդյունավետության բարձրացում» թեմայով

2.5 Հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրական նորմերը

III. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Դասընթացի ծրագրեր

IV. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾՐԱԳՐԵՐ

4.1 Դեպի կայուն ջրահեռացման համակարգի ռազմավարություն ՀՀ-ում

4.2 Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ իրվական ակտերի ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության ընթացակարգի կատարելագործման հայեցակարգի մշակում

4.3 Միջազգային պայմանագրերի իմպլեմենտացիայի վերաբերյալ հետազոտություն

V. ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

5.1 Գիտաժողով

“Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների գործածության. օգուտներ և մարտահրավերներ”

5.2 Եվրոպական էկոլոգիական իրավուքն

VI. ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

6.1 Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք. իրավական ակտերի ժողովածու

6.2 Էկո-իրավուքնի գիտաուսումնական կենտրոնի մայիս-դեկտեմբեր ամիսների գործունեության ընթացքում աշխատակիցների հեղինակությամբ լույս են տեսել հետևյալ գիտական հոդվածները

VII. ԿԱՆԱՉԱՓԱՅԼ ԺՊԻՏՆԵՐ

ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ 

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: