Հետազոտություն
Զեկույցներ 2013-12-05 Զեկույցներ
Սաթենիկ Դարբինյան (ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակ. 4-րդ կուրս)

«ԳՄՕ-ների գործածությունը սննդում և հասարակության իրազեկման մեխանիզմները»

 
Հասմիկ Բալաբեկյան (ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակ. 4-րդ կուրս)

«Գենային ինժեներիայի իրավական կարգավորումը»

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: