Օրենսդրության գնահատում
2013-08-29 Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման չորրորդ ազգային զեկույցի մշակում
Տեղեկատվություն իրավական ակտի վերաբերյալ                  
Իրավական ակտի անվանումը Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման չորրորդ ազգային զեկույցի նախագիծ
Մշակող մարմին  ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Ընդունող մարմին Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմերի չորրորդ հանդիպում
Կարծիքները ներկայացնել մինչև  31.10.2013
Էլ. փոստ  aidaisk@arminco.com, nalaverdyan@mnp.am
Այլ տեղեկատվություն նախագիծը մշակման փուլում է
 Տեղեկատվություն հանրային լսումների վերաբերյալ  
Ամսաթիվ  -
ԷԻԳԿ դիտողություններ և առաջարկներ   -
Այլ դիտողություններ և առաջարկներ  -
Արդյունքներ   -

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: