Պարբերական
Կենտրոնի պարբերական-2012, հունիս-դեկտեմբեր Կենտրոնի պարբերական-2012, հունիս-դեկտեմբեր

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

I. ՀՀ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ

II. ԷԿՈ-ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄ-ՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒ-ՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ հանրային քննարկում

Բաց դասախոսություն «ՀՀ կենսաբազմազանություն. հիմնախնդիրներ և լուծման ուղիներ թեմայով

Բաց դասախոսություն «ՀՀ բնական և մշակութային ժառանգություն» թեմայով

Միջբուհական ուսանողական գիտաժողով «Թափոնների կառավարմանհիամնախնդիրները ՀՀ-ում» խորագրով

Էկո-իրավունքի կենտրոնի կայք էջի ստեղծում

Կլոր սեղան ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանության վերաբերյալ

III. ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ

Շրջակա միջավայրի պահպանությունը կարող է շահութաբեր լինել

 

IV. ԿԱՆԱՉԱՓԱՅԼ ԺՊԻՏՆԵՐ

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸ
ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: