Աշխատակազմ
Կենտրոնի գիտաշխատող ՀԵՂԻՆԵ ՍՈԿՐԱՏԻ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ Կենտրոնի գիտաշխատող

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինե Հախվերդյանը հիմնադրման օրվանից (2008թ.) ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի գիտաշխատող է: 2010 թվականից մինչ օրս Հախվերդյանը հետազոտականաշխատանքը համատեղում է դասախաոսական գործունեության հետ` ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնում:

Դասավանդվող առարկաներն են`

  • էկոլոգիական իրավունք,
  • հողային իրավունք: 

Հեղինե Հախվերդյանի գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է հետևյալ հարցերը.

  • շրջակա միջավայրի պահպանության տնտեսական մեխանիզմ,
  • էկոլոգիական իրավախախտումների համար կիրառվող պատասխանատվության արդյունավետության հիմնախնդիրները,
  • էկոլոգիական վերահսկողություն,
  • բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության և կառավարման իրավական հիմնախնդիրներ,
  • Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթների իրացման հիմնախնդիրները:

Ներկայումս Հեղինե Հախվերդյանն աշխատում է «ՀՀ-ում էկոլոգիական ապահովագրության ինստիտուտի ներդրման իրավական ասպեկտները» վերտառությամբ թեկնածուական ատենախոսության վրա:

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ անտառային օրենսդրության ուղեցույց

Տիգրան Մեծ հրատ., Եր. 2012, 358 էջ:

Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու), 3-րդ լրամշակված հրատարակություն

2009, Իրավական ակտերի ժողովածու, Ասողիկ հրատ.:

Միտք սերմանի՛ր, ծառ տնկի՛ր, բնապահպանական կրթության ձեռնարկ ուսուցիչների համար

2010,  Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, ՆՈՅՅԱՆ ՏԱՊԱՆ հրատ.:


ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ՑԱՆԿ

ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2008 թվականից Հեղինե Հախվերդյանը` որպես փորձագետ մասնակցել է  մի շարք հետազոտական ծրագրերի էկոլոգիական իարվունքի տարբեր արդիական խնդիրների շուրջ:

Սկսած 2010 թվականից Հեղինե Հախվերդյանը` որպես էկոլոգիական իրավունքի դասախոս, ներգրավված է ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության, ինչպես նաև ԼՂՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից իրականացվող քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման ծրագրում:

2011 թվականի հուլիսի 1-ին Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմերի հանդիպման կողմից Հախվերդյանն ընտրվել է Կոնվենցիայի Համապատասխանության կոմիտեի անդամ 6 տարի ժամկետով:

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ

երկուշաբթի – ուրբաթ 10:00 – 17:00

 

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

հեռ.                 (010) 559602

էլ. փոստ         h.hakhverdyan@ysu.am

skype               h.hakhverdyan

 

ՌԵԶՅՈՒՄԵ

ԵՊՀ Նորություններ

Գործընկեր
Guide iucn
ՀՀ, 0025, ք. Երևան, ԱլեքՄանուկյան 1
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, 1-ին հարկ, 108 սենյակ, Հեռ:(374 60) 71 02 37 Էլ.փոստ: elrc@ysu.am: